Implants dentals

Els implants dentals són, avui en dia, la millor opció per rehabilitar la pèrdua d’una dent. La idea és imitar la fisiologia d’una peça dental, sent l’implant la part que compleix la funció de l’arrel i la corona la funció de la dent.

A DENTFORT utilitzem implants de última generació de titani, obtenint un fracàs pràcticament nul, una resistència i una estètica tan eficaç com una dent natural.